Notariusz
dr Patryk K. Jończyk

Najwyższy stopień bezpieczeństwa obrotu prawnego

Pomoc w czynnościach notarialnych

Moim zadaniem jako notariusza jest zagwarantować Państwu najwyższy stopień bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zabezpieczyć wszelkie prawa i słuszne interesy stron czynności notarialnych, oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

W ramach usługi dokonuję oceny skutków prawnych każdej planowanej czynności (m.in. w sferze prawa cywilnego i podatkowego) oraz udzielam wyjaśnień i wskazówek w zakresie czynności notarialnych, co ma ułatwić wybór najlepszego rozwiązania.

Notariusz Patryk Jończyk

O mnie

Nazywam się Patryk K. Jończyk, jestem notariuszem i właścicielem Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Częstochowskiej numer 1. Kontynuuję rodzinną tradycję notarialną zapoczątkowaną przez mojego dziadka Tadeusza Jończyka, a realizowaną aktualnie również przez mojego ojca Krzysztofa Jończyka.

Studia prawnicze ukończyłem na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, tam też obroniłem rozprawę doktorską. W 2015 roku uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu na aplikację notarialną, którą odbywałem w latach 2015 – 2019 w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. W 2019 roku uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu notarialnego.

Od 2020 roku jestem członkiem Polskiego Instytutu Notarialnego, w którym aktualnie pełnię funkcję Pełnomocnika Dyrektora.

W 2024 roku zacząłem prowadzenie wykładów dla aplikantów notarialnych.

Poza działalnością zawodową realizuję się również w działalności naukowej, czego wyrazem jest w szczególności:

– autorstwo jedynej w Polsce monografii naukowej traktującej o notariuszu w systemie prawa kanonicznego, wydanej przez Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

– współautorstwo w dwóch bestsellerowych komentarzach naukowych z tematyki prawa o notariacie wydanych przez największe prawnicze wydawnictwo – C. H. Beck.

Do moich zainteresowań naukowych należy prawo wyznaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji podmiotów prawa wyznaniowego.

Władam językiem niemieckim i angielskim.